រដ្ឋាភិបាលនីតិកាល ៤ ទំព័រ៣

១៥- ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម សំ សារិត រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ផង់ សារ៉េត រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម សៅ សេរីមុន្នី រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម សឹង្ហ គិរី រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម តន់ វ៉ាន់ថារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ប៊ុន ហ៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ
១៦- ក្រសួងព័ត៍មាន (Ministry of Information)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ម៉ៅ អាយុទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ថាច់ ផែន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម នូវ សុវត្ថិរ៉ូ រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ចាន់ សាវុត រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ហោ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម លាវ ស៊ីណារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ
១៧- ក្រសួងយុត្តិធម៌ (Ministry of Justice)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ហ៊ី សោភា រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ឡុង ផុល រដ្ឋលេខាធិការ
៤- លោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម សំ សុខផល រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ង៉ោ សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ព្រម្ម សិទ្ធត្រា រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម មៀច សំអ៊ាន់ រដ្ឋលេខាធិការ
១៨- ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (Ministry of National Assembly Senate Relation and Inspection)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- លោកជំទាវ សោម គឹមសួគ៍ រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ហុង ថែម រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម កង ណែម រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ផូ សុធា រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ទូត លុច រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ថាច់ ឃន រដ្ឋលេខាធិការ
៨- លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវី រដ្ឋលេខាធិការ
១៩- ក្រសួងប្រៃណីយ៏ និងទូរគមនាគមន៏ (Ministry of Posts and Telecommunications)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម សូរ ឃុន រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ជិន ប៊ុនស៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ឡា ណារ៉ាត រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម សារ៉ាក់ ខាន់ រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម រស់ សម័យ រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ឯក វណ្ណឌី រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម គួច គី រដ្ឋលេខាធិការ
២០- ក្រសួងសុខាភិបាល (Ministry of Health)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ហេង តៃគ្រី រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម អ៊ឹង ភិរុន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម អេង ហួត រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម សុខ ផេង រដ្ឋលេខាធិការ
៦- លោកជំទាវ អ៊ុក ម៉ុណ្ណា រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម តែ គុយស៊ាង រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ជូ យិនស៊ីម រដ្ឋលេខាធិការ
២១- ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (Ministry of Public Work and Transportation)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ត្រាំង អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម អ៊ឹង ប៊ុនហ៊ូវ រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម មុំម ស៊ីបុន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម សួង ហេង រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម តូច ចាន់កុសល រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម កែប ថន រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម លីម ស៊ីដេនីន រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម នូ សុវត្ថិ រដ្ឋលេខាធិការ
២២- ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (Ministry of Culture and Fine Arts)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ហ៊ឹម ឆែម រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ឃឹម សារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ជុច ភឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ខូវ ម៉េងហ៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- លោកជំទាវ ម៉ិញ កុសនី រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម អ៊ុក សុជាតិ រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម សោម សុគន្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ម៉េង ហួរ រដ្ឋលេខាធិការ

ដំបូង | ត្រឡប់ក្រោយ | បន្ទាប់

Advertisements