រដ្ឋាភិបាលនីតិកាល ៤ ទំព័រ១

ក្រសួង រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន

១- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី (Office of the Council of Ministers)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម សុខ អាន រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ប៊ុន អ៊ុយ រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម សេង លឹមនៅ រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ម្សាស់ លាស់ រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ច័ន្ទ តានី រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ង៉ោ ស្រ៊ុន រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ស្វាយ ស៊ីថា រដ្ឋលេខាធិការ
៩- ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី រដ្ឋលេខាធិការ
១០- ឯកឧត្តម សម សុត្ថា រដ្ឋលេខាធិការ
១១- ឯកឧត្តម សុក ផេង រដ្ឋលេខាធិការ
១២- ឯកឧត្តម កែវ សាផល រដ្ឋលេខាធិការ
១៣- ឯកឧត្តម ឃឹម បូរ រដ្ឋលេខាធិការ
១៤- ឯកឧត្តម ចក់ ឡេង រដ្ឋលេខាធិការ
១៥- ឯកឧត្តម ស៊ឹម វណ្ណា រដ្ឋលេខាធិការ
១៦- ឯកឧត្តម ទេព នន្នរី រដ្ឋលេខាធិការ
១៧- ឯកឧត្តម ជ្រា សុចិន្តា រដ្ឋលេខាធិការ
១៨- ឯកឧត្តម អ៊ិន វីរៈជាតិ រដ្ឋលេខាធិការ
១៩- ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋលេខាធិការ
២- ក្រសួងមហាផ្ទៃ (Ministry of Interior)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ឯម សំអាន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម នុត សាអាន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ស៊ិន ពិនសេន រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ងី ចន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ខាន់ សាវឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៩- លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការ
១០- ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ក្រសួងការពារជាតិ (Ministry of National Defense)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម ចាយ សាំងយុន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ម៉ឹង សំផន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម នាង ផាត រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ផាន់ ងួន រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ឯល វ៉ាន់សារ៉ាត រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ហ៊ុន ភឿង រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (Minstry of Foreign Affairs and International Cooperation)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម ឡុង វិសាលោ រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម កៅ គឹមហួន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម អ៊ុង ស៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ
៦- លោកជំទាវ ស៊ុន សាភឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ហាក់ សាវុធ រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ (Ministry of Economic and Finance)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម គាត ឈន់ រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម គង់ វិបុល រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ប៊ុន សម រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ជា ប៉េងឈាង រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម អ៊ូ ប៊ុនឡុង រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម អ៊ឹង ទាស៊ាម រដ្ឋលេខាធិការ
៩- ឯកឧត្តម សូរ វ៉ិចទ័រ រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម ច័ន្ទ តុងអ៊ីវ រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ប៉ោ ទ្រី រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម លឹម សូគុន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម តេង ឡៅ រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម អ៊ុក សុខុន រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម កៀង វ៉ាង រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ឱម គឹមស៊ា រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៌ជនបទ (Ministry of Rural Developmet)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម អ៊ិន ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម លី ប្រុស រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម លន់ ភុន រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម សៅ ជីវ័ន្ត រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ទ្រី ម៉េង រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម សឹម សុន រដ្ឋលេខាធិការ

ដំបូង | ត្រឡប់ក្រោយ | បន្ទាប់

Advertisements